Naďa Sližová

STEELHOUSE
4.patro č.dveří 402
Náměstí Svobody 527
Třinec
73961
558 998 084
slizova@seznam.cz

 

Diagnózy vhodné k fyzioterapii na našem pracovišti

Děti

 • centrální koordinační porucha pohybového vývoje (CKP)

 • asymetrické držení trupu a hlavy,vadné držení těla

 • plochonoží

 • skoliosa

 • ortopedické vady hrudníku

 • jiná neurologická onemocnění

Dospělí

 • cévní mozková příhoda

 • periferní paréza

 • bolesti hlavy a páteře

 • skolióza

 • bolesti kloubů

 • poúrazové stavy

 • jiná neurologická onemocnění