Naďa Sližová

STEELHOUSE
4.patro č.dveří 402
Náměstí Svobody 527
Třinec
73961
558 998 084
slizova@seznam.cz

Co je to vojtova metoda

 Metodu založil profesor Dr. Václav Vojta v 50. letech minulého století. Touto
 metodou  léčíme  pohybové poruchy u dětí již od novorozeneckého věku a lze ji
 také uplatmit v léčbě dospělých pacientů .
 
 Fyzioterapeut aktivuje reflexně přes pohybový systém a zony na těle řízení
 hybnosti, které je uloženo v mozku (CNS) a které je při každé pohybové poruše
 více či méně změněno.
 Mozek na tutu aktivaci odpoví správně nebo chybně. Fyzioterapeut musí umět
 rozeznat tyto odpovědi a pak tyto správné odpovědi podporovat..
 
 Při terapii stimulujeme zony na těle v poloze relfexního plazení a otáčení.
 
 Můžeme ovlivnit automatické držení těla, rozsah hybnosti končetin a páteře,
 vzpřímené držení těla- fyziologické nastavení páteře ve všech 3 rovinách
 
 - zlepšujeme koordinaci pohybu, chůze
 - navozujeme správnou dechovou vlnu
 - aktivujeme polykací a žvýkací svalstvo
 
 Vojtova terapie může být použita jako základ fyzioterapie prakticky u
 jakékoliv pohybové poruchy a při celé řadě onemocnění.. : např.
 
 - centrální koordinační porucha v kojeneckém věku
 - u pohybových poruch vznikajících na základě poškození mozku
 - u periferních paréz ( obrn) horních i dolních končetin ) např. paréza
   brachiálního plexu , spina bifida a jiné)
 - při rúzných svalových onemocněních
 - při onemocněních a funkčních omezeních páteře jako je např. porucha
   zakřivení páteře ( skoliosa, bolesti páteře)
 - jako pomocná terapie vrozených vývojových vad kyčlí ( dysplazie a luxace
   kyčelních kloubů)
 - ortopedické vady nohou a hrudníku
 - při problémech s dýchacími , polykacími a žvýkacími funkcemi